Julkrubban

Julkrubban

Julkrubban är, vid sidan av julottan, den tydligaste representanten för det kristna budskapet i det moderna julfirandet. Under 1800-talet började julkrubbor, importerade från Tyskland, dyka upp i högborgerliga svenska hem. Svenska kyrkor kan ha haft krubbor under medeltiden.

Som kyrklig sed infördes – eller återinfördes – julkrubborna först på 1930-talet. Inte helt utan protester då de ansågs ha för stark anknytning till den katolska kyrkan. Idag är de mycket populära i de svenska kyrkorna och används som ett medium för att förkunna julevangeliet, speciellt för barn.

Julkrubbetraditionen är särskilt omhuldad i de katolska medelhavsländerna. Den första kända julkrubban uppvisades år 1223 av Franciskus av Assisi i Italien. För att levandegöra julevangeliet lät han ställa en krubba i en grotta i skogen samt leda dit en oxe och en åsna.

Hämtat ur: God Jul! Från midvinterblot till Kalle Anka – Lena Kättström Höök. Nordiska Museets Förlag

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mer om julen