Julhandeln 2011

Nytt rekord i julhandeln (Julklappar för 65 miljarder kronor)

Förutsättningarna för en fröjdefull julförsäljning är goda. Hushållen har mer pengar i plånboken än någonsin tidigare. Men det ekonomiska klimatet är allt annat än fröjdefullt. Skuldkrisen i Europa sprider oro till svenska konsumenter och handeln är dessutom hårt konkurrensutsatt från andra branscher. HUI Research bedömer att det blir rekord i år igen, om än med knapp marginal.

Bedömningen är att detaljhandeln omsätter 65,2 miljarder kronor och därmed ökar med 1,0 procent jämfört med föregående år. − Svensk ekonomi är för tillfället på paus och företag och hushåll håller i pengarna i väntan på klartecken kring framtiden. Det medför att handeln kan räkna med en mycket marginell försäljningstillväxt i årets julhandel, säger Lena Larsson, VD HUI Research.

HUI Research räknar med att hushållen i jul kommer att vrida tillbaka fokus till detaljhandeln. Hittills i år har detaljhandeln valts bort till förmån för konsumtion av andra varor och tjänster såsom bilar, restaurangtjänster och resor. Men julen är en betydelsefull tradition av vilken julklapparna och julmaten utgör viktiga delar. HUI Reserach gör bedömningen att konsumenterna inför julen kommer att prioritera om och åter vända blickarna mot julklappar i detaljhandeln. Denna omprioritering kommer dessutom förstärkas av lågkonjunkturen som vrider konsumtionen från bilar och restaurangbesök mot mer behovsstyrd konsumtion i exempelvis detaljhandeln.

Källa: HUI

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *