Julgransfakta

Julgranshandeln

I Sverige finns det 4,5 miljoner hushåll och av dessa brukar ca 3 miljoner köpa julgranar. Omkring 2,8 miljoner av julgranarna har sitt ursprung i Sverige och de resterande ca 200 – 300 000 importeras och då främst från Danmark. 80 % av julgransmarknaden består av rödgran (vanlig gran). Importen består främst av ädelgran.

Julgranshandeln omsätter mycket pengar. Om vi sätter 150 kr som ett snittpris för en julgran och antar att 3 miljoner granar säljs, blir omsättningen totalt cirka 450 miljoner kronor.

Köpa gran eller hugga själv?

Det går ju bra om du hugger i egen skog. Att hugga i andras skogar är inte lämpligt – eller lagligt och betraktas som stöld.

Julgranstölder är en högst säsongsbetonad brottslighet. Mörkertalet är stort. Statistik över granstölder saknas, eftersom de inte har någon speciell brottskod, som till exempel cykelstölder.

Dessutom är det är relativt billigt att köpa en gran. Ska man åka ut med bilen och stjäla en blir det minst lika dyrt. Om du väldigt gärna vill hugga din gran själv och känner någon markägare kan du alltid fråga om du får. Kom ihåg – fråga först – hugg sen.

Undvik att ta en gran i sumpiga områden eller i en myrkant. I myrar bildas sumpgaser, metangas m.m. som även tas upp av växterna på platsen. En sådan gran kan börja lukta illa när den tinar upp i rumsvärmen och avge nyssnämnda gaser.

Gäster i granen

Med varje julgran följer också ett stort antal småkryp! En nyhuggen gran kan innehålla upp mot 10 000 individer av ett femtiotal olika arter. Det är dels insekter som direkt livnär sig av granens barr, knoppar, skott eller bark. Bland annat fjärilar vars larver äter av barren och gallmyggor som lever i skotten.

Den andra stora gruppen lever som rovdjur eller parasiter på andra djur. Jordlöpare jagar små fjärilslarver, parasitsteklar letar efter värddjur och spindlar söker hela tiden efter lämpliga byten.

Den tredje djurgruppen råkar mer eller mindre av en slump befinna sig på trädet. Några övervintrar under barkflagor, andra äter lavar och annat organiskt material på barkytan.

Ett synligt exempel är granbarrlus. Det finns två arter, Stor granbarrlus Sacciphantes abietis och liten granbarrlus Adelges tardus. Skottet sväller upp, torkar sedan och liknar något av en brun ananas. Det är inget att oroa sig över även om det kan vara missprydande i en julgran.

Här hittar du fler julgranstips!

För mer fakta om julgranshandel, julgransbiologi, julgranspriser och trender kan du besöka SkogsSveriges hemsida

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *