Välgörenhet i juletider

Välgörenhet i juletider

I juletider kan det också vara hög tid att ägna en tanke åt alla i världen som lever under sämre villkor på ett eller annat sätt. Juligen arbetar för att bidra till ett flertal välgörenhetsorganisationer.    

Världsnaturfonden

Världsnaturfonden WWF i korthet WWF, World Wide Fund for Nature, är en helt oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorgan- isation som bildades 1961. Syftet med verk- samheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.     Hjälp djur och natur – skänk en julgåva till trädplantering! Gör en insats och skänk en julgåva! Stöd arbetet med att etablera plantskolor som samlar in fröer, driver upp plantor, planterar dem och sedan sköter om dem. Ett träd kostar 25 kr att plantera och driva upp – hur många träd ger du bort i jul?   Varje dag skövlas stora områden av värdefull tropisk skog. Skog med hög artrikedom för både djur och växlighet. När skogen skövlas försvinner även tillgången på mat, vatten, bränsle och mediciner för lokalbefolkningen. Återplantering av skog är därför en mycket viktig åtgärd i arbetet med att behålla jordens djur och natur samt att gynna människorna i dessa utsatta områden.

www.wwf.se

SOS-Barnbyar

Vår verksamhet – att hjälpa barn SOS-Barnbyar arbetar för att hjälpa barn. Vi tar hand om föräldralösa och övergivna barn, ger dem ett hem, en familj och utbildning.   SOS-Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS-Barnbyar byggt och driver barnbyar i 132 länder.  Utöver våra barnbyar driver vi också skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Dessutom arbetar vi i barnbyarnas närområden med att försöka förhindra att barn överges på grund av bland annat sjukdom och fattigdom. I dessa insatser ingår allt från utbildning och sjukvård till mikrolån och stöd att starta egen näringsverksamhet eller jordbruk. SOS-Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Omkring en miljon människor får varje år hjälp genom SOS-Barnbyar.

www.sos-barnbyar.se

Röda Korset

Röda Korset byter ensamhet mot gemenskap i årets julkampanj Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Målet är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korsets julkampanj, Kramas för de ensamma, hjälper till att skapa medmänskligt stöd i Sverige i form av mötesplatser, jourtelefon och personliga besök där vi tillsammans kan byta ensamhet mot gemenskap.

Rädda Barnen – www.raddabarnen.se  En julklapp som alltid uppskattas!  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.   Med ett Julgåvokort från Rädda Barnen har du alltid en passande gåva och hälsning till dina vänner i jul. Du stödjer Rädda Barnens arbete, samtidigt som du uppvaktar dina vänner på ett fint sätt.

www.rodakorset.se

Unicef

UNICEF (the United Nations Children´s Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Sedan 1946 har vi kämpat för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela jorden arbetar vi med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar och skaffa fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv.     I vår gåvoshop kan du handla högenergikex, mässlingsvaccin, yllefiltar, fotbollar, förstahjälpenväska, en fyrhjulsdriven jeep och annat som hjälper barn att överleva och utvecklas. Som tack får du ett gåvobevis  att ge bort. Du kan rädda barns liv i jul.

www.unicef.se

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *