Julhandeln 2012

Detaljhandeln står emot krisen – nytt rekord i julhandelnIllustration över julhandeln

Förutsättningarna finns för en god jul för svenska konsumenter och svensk handel. Handelns försäljningsutveckling har överraskat positivt och den förväntade nedgången har hittills uteblivit. HUI Researchs bedömning är att julförsäljningen kommer att påverkas av oroligheter i omvärlden. Dock kan låg ränta och inflation i kombination med högre löner och stark krona göra svenskarna köpstarka. Bedömningen är att julhandeln omsätter 66 miljarder kronor och därmed ökar med försiktiga 1,5 procent jämfört med föregående år.

Hushållens konsumtion är tudelad.  Å ena sidan gör osäkra tider att konsumenten sparar in på kapitalintensiva produkter, å andra sidan shoppar vi friskt av till exempel restaurangtjänster, sportprodukter och mat. Under året har dagligvaruhandelns försäljning utvecklats väl, medan sällanköpsvaruhandelns utveckling har svängt med konjunkturen. En fördjupad eurokris och dess effekter på den svenska arbetsmarknaden skulle kunna leda till ett sänkt konsumentförtroende lagom till årets slut. Bedömningen är emellertid att de senaste lösningarna i eurokrisfrågan bidrar till tillfälligt lugn och stigande förtroende runt om i Europa. Detta medför att läget känns mer positivt än 2011, då julhandeln ökade trots oron. Bedömningen är att detaljhandeln i december omsätter 66 miljarder kronor och därmed ökar med 1,5 procent jämfört med föregående år.

− Rekord är den rimligaste bedömningen, men det finns skäl att vara ödmjuk. Vi är försiktigt optimistiska och räknar med en försäljningstillväxt i julhandeln, säger Jonas Arnberg, Konsultchef Handel på HUI Research.

Sport- och fritidshandeln bedöms bli årets vinnarbransch med en ökning på 8,0 procent i julhandeln. Tillväxten drivs av hälsotrenden, ett ökat utbud av kläder och skor samt nya offensiva aktörer. Nyckeln för att branschen ska leverera tillväxt i december är dock inte konjunkturen utan huruvida vi får snö eller ej till jul. Dagligvaruhandeln, som är den minst konjunkturkänsliga branschen i detaljhandeln, bedöms öka med 2 procent. När hushållen avstår kapitaltunga köp frigör det resurser att ”lyxa till” livsmedelsinköpen.

Källa: HUI

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *