Julhandeln 2014

Köpstarka hushåll ger rekord i årets julhandel

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel.

Julhandeln 2014

Hushållen är både köpstarka och optimistiska. Osäkerhetenkring kommande politiska beslut kan göra hushållen avvaktande och den så kallade arbetstagarjulen innebär att konsumtionen riskerar försvinna utomlands. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord, tillväxten i december månad förväntas bli 2,5 procent.

Detaljhandeln har hittills i år utvecklats relativt väl. Första halvåret var tillväxten något starkare än de senaste månaderna, vilket till stor del beror på starkare jämförelsetal under hösten. Det finns dock goda förutsättningar för en bra avslutning på året. Hushållen är köpstarka i och med den låga räntan, en låg inflation och en stark löneutveckling. Konsumentförtroendet, det vill säga hushållens inställning till sin egen och Sveriges ekonomi, har pendlat runt det historiska genomsnittet en längre tid, vilket även det bådar gott inför julhandeln. Ett uppdämt konsumtionsbehov av kapitalvaror har präglat året hittills och sällanköpsvaruhandeln har visat en starkare tillväxt än dagligvaruhandeln, en god konjunktursignal.

Ett frågetecken kring julhandelns utveckling är den osäkerhet som höstens valutgång och de efterföljande budgetdiskussionerna har medfört. Möjligen kan hushållen tveka att konsumera på grund av ovisshet kring hur budgetbeslut kommer att påverka dem. Den sk arbetstagarjulen då ett fåtal semesterdagar resulterar i en lång julledighet skulle kunna öka resandet och försvaga handelns tillväxt. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord. Tillväxten i december månad förväntas bli 2,5 procent i löpande priser, vilket innebär en omsättning på 68 miljarder.

− Svenskarna fick en tidig julklapp i form av nollränta. Beskedet lagom till årets viktigaste försäljningsperiod ger en tydlig signal om låga boräntor under en lång period och inverkar positivt på konsumtionsviljan hos de redan köpstarka hushållen. Om inte osäkerheten kring kommande politiska beslut eller arbetstagarjulen påverkar för mycket lär vi se ett rekord i julhandeln, säger Lena Larsson, VD HUI Research.

Elektronikhandeln årets vinnarbransch

Sällanköpsvaruhandelns tillväxt bedöms utvecklas starkare än dagligvaruhandelns. Hushållens förtroende är mer stabilt än inför fjolårets julhandel och det finns ett uppdämt behov av kapitalvaror. I årets julhandel väntas dagligvaruhandelns försäljning stiga med 1,5 procent och sällanköpsvaruhandelns med 3,0 procent.

Inom elektronikhandeln är marginalerna alltjämt hårt pressade, men flera aktörer arbetar hårt med kundupplevelsen och ökat tjänsteinslag för att öka försäljningen. Den nyhetsberoende branschen har i år släppt nya modeller inom kategorierna mobiltelefoni och spelkonsoler, vilket kan driva tillväxten i julhandeln. Julhandeln är oerhört viktig för elektronikhandelns försäljningsutveckling då en stor andel av årets försäljning sker under denna period. Med en positiv tillväxt tio månader i rad börjar elektronikhandeln återhämta sig efter en tuff period och förutsättningarna är goda även inför julhandeln. Prognosen för elektronikhandeln skrivs därför till 4 procent. Detta gör att elektronikhandeln kan bli årets vinnare i julhandeln.

Årets Julklapp presenteras vid en särskild presskonferens den 25 november, inbjudan skickas separat.

Källa: HUI Research

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *