Julhandeln 2015

Julhandeln 2014Rekord i julhandeln 2015

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel. Hushållen är både köpstarka och optimistiska. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord i julhandeln, tillväxten i december månad förväntas bli 5,0 procent. Hushållens konsumtion är fortsatt stark, hushållen har både mer pengar att röra sig med och ett rekordhögt sparande.
Det finns förutsättningar för en fröjdefull jul för både detaljhandeln och hushållen. Inflationen är fortsatt låg och Riksbanken behåller räntan låg, vilket innebär fortsatt låga bolåneräntor en tid framöver. I år har detaljhandelsförsäljningen växlat upp och ligger hittills i år (januari-september) på en tillväxt om 5,0 procent jämfört med samma period föregående år. Detaljhandeln har inte uppvisat sådana tillväxttal sedan före finanskrisen och det tyder på att hushållen är trygga och svensk ekonomi stabil.

Fortsatt köpstarka och optimistiska hushåll liksom detaljhandelns starka tillväxt hittills i år talar å ena sidan för en rejäl ökning. Å andra sidan kan konsumtionen påverkas negativt på grund av de psykologiska effekterna orsakade av politiska beslut och diskussioner, arbetstagarjulen som gynnar resande och inte minst de starka jämförelse-talen från förra året. De positiva effekterna bedöms kraftigt överväga och HUI Research tror på ett rekordår igen. Tillväxten i december månad 2015 förväntas bli 5 procent vilket innebär en omsättning på närmare 75 miljarder.
− Om det under de senaste åren funnits tvivel om huruvida det ska bli rekord i julhandeln är nu frågan snarare hur mycket julhandeln kommer att växa. Förutsättningarna för konsumtion i december är goda och HUI tror på ett rekord i år igen, säger Lena Larsson, VD HUI Research.

Årets Julklapp presenteras vid en särskild presskonferens den 24 november

Källa: HUI Research

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.