Julhandeln 2010

Julhandeln slår rekord i år igen

Förutsättningarna för en fröjdefull julklappsförsäljning är god. Svensk ekonomi återhämtas snabbt från krisen och hushållens optimism är på en mycket hög nivå. Detaljhandeln, vars tillväxttakt har fått stå tillbaka något under året när andra branscher har återhämtats, har under de sista månaderna också uppvisat en starkt utvecklingstakt.

Samtidigt är hushållens sparande fortfarande rekordhögt och riksbanken planerar ytterligare en räntehöjning före jul. Detta i kombination med starka jämförelsetal sedan förra årets julhandel gör att HUI visserligen spår rekord i julhandeln i år igen, men med en försiktigare ökningstakt. Detaljhandelsomsättningen förväntas bli 64,7 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 3,0 procent jämfört med föregående år. Decemberförsäljningen ökar med 3,0 procent.

Källa: HUI

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *