Julhandeln 2009

Decemberförsäljningen ökar med 3 procent

Detaljhandeln som helhet har hittills i år utvecklats oväntat starkt, trots lågkonjunkturen. Bedömningen är att handlarnas förhoppningar om en framgångsrik julhandel infrias. Anledningarna är främst hushållens ökade optimism samt ökade köpkraft som skapats av stimulanser såsom skattesänkningar och låg ränta. Dessutom gynnas årets tillväxt av svaga jämförelsetal.

Dock råder en osäkerhet med risk för bakslag och en försiktig prognos känns naturlig. Decemberförsäljningen väntas öka med 3,0 procent jämfört med december 2008. Det betyder att vi når 61,3 miljarder kronor eller 12,9 miljarder kronor mer än en genomsnittsmånad övriga året. Snittsvensken kommer att köpa julklappar och varor i handeln för ca 6 600 kronor, vilket är närmare 1 400 kronor mer än snittet för övriga månader under året.

Källa: HUI

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.