Julhandeln 2008

Decemberförsäljning för 61 miljarder

Försäljningen i detaljhandeln beräknas i december månad att uppgå till 61 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2007 och en betydligt långsammare tillväxttakt än vi har vant oss vid under några år. Med årets prognos kommer decemberförsäljningen att för första gången överstiga 60 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor mer jämfört med snittet för övriga månader under året. I genomsnitt kommer varje svensk att köpa varor i handeln för 6 600 kronor, vilket är nästan 1 500 kronor mer än övriga månader under året.

Under 2008 har detaljhandeln växlat ned till en långsammare tillväxttakt. Bakgrunden är den svaga konjunkturen som sätter spår även i detaljhandeln. Den höga inflationen tillsammans med en hög ränta urholkar hushållens köpkraft samtidigt som oron för att bostadsmarknaden ska försvagas ytterligare har ökat. Det råder även en större oro för arbetslöshet, antalet varsel har ökat under den senaste tiden. Allt detta bidrar till att hushållen är mer försiktiga och håller hårdare i sina plånböcker.

Källa: HUI

Posta en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *